top of page

Leren leren en reflecteren


lerende cultuur

Organisaties die willen overleven, zorgen ervoor dat zij een optimaal lerende cultuur hebben en onderhouden. Dit betekent meer dan steeds up to date blijven en je continu aanpassen aan een veranderende werkomgeving, stelt Jan Willem van den Boogert in een interview met PW. Magazine voor HR professionals.

Lerende organisaties zijn organisaties die niet alleen in staat zijn om te leren, maar ook om te leren leren. “Leren leren houdt in dat een organisatie ook naar het eigen systeem kijkt en zogenaamde vanzelfsprekendheden telkens opnieuw belicht”, aldus Van den Boogert. “Het gaat om een bewustzijn van het belang van leren. Er is bijvoorbeeld een verschil tussen organisaties waarin mensen zich van elkaar afsluiten en niet van elkaar leren en organisaties waarin de medewerkers en leidinggevenden voor elkaars kennis, feedback en ideeën openstaan. In die laatste situatie is er sprake van een lerende mindset.” Organisaties met een lerende mindset kunnen zich beter aanpassen aan de omgeving.

Je kunt pas leren van fouten als je deze voor jezelf kunt benoemen en analyseren. Om dit te kunnen doen, is het essentieel dat medewerkers uit hun comfortzone durven komen. En daarvoor is vertrouwen in de mensen om je heen nodig. “De intentie moet niet zijn om collega’s terecht te wijzen, maar om te leren met en van elkaar. Er is een sfeer nodig waarin mensen voelen: ‘We zijn allemaal met onze eigen en elkaars ontwikkeling bezig’.” Een gemeenschappelijke taal om aspecten binnen de organisatiecultuur te benoemen, kan hierbij helpen.

Met David biedt een handvat voor organisaties om te kunnen blijven leren leren. Onze TMA methode biedt een gemeenschappelijke taal, waarbij organisaties de ontwikkeling van mens en organisatie op een vertrouwelijke manier kunnen benoemen en onderhouden. Kijk voor meer informatie op onze website, of neem direct contact met ons op via info@metdavid.nl / 040 280 21 20


48 weergaven
bottom of page