top of page

Haal het optimale rendement

uit je medewerkers en organisatie

Met David wil één van de meest toonaangevende professionals op het gebied van Human Capital Development zijn door anders en verrassend naar de ontwikkeling van mens en organisatie te kijken.

Moviera

moviera-website2.jpg

Met David en Stichting Moviera gaan al ongeveer twee jaar de samenwerking aan in het kader van organisatie-advies. Stichting Moviera is een organisatie die zich hard maakt voor de aanpak van huiselijk geweld en biedt opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld.

 

Met David is met Claudia van den Boogaard, TMA Consultant, in gesprek gegaan over de samenwerking tussen beide partijen.

Met David en Stichting Moviera werken samen in het kader van talentontwikkeling.

Wat houdt deze samenwerking tussen beide partijen in?

Stichting Moviera, de organisatie die zich hard maakt voor aanpak huiselijk geweld en opvang biedt voor slachtoffers van huiselijk geweld, heeft de hulp van Met David ingeschakeld in het kader van persoonlijke talentontwikkeling. Met David heeft vanuit zijn expertiserol geopereerd en organisatieondersteuning geboden.

 

Wat is jouw rol in deze samenwerking?

Ik ben door Met David ingeschakeld om als consultant te opereren. Iedere medewerker heeft een Talenten Motivatie Analyse (TMA) aangeboden gekregen. Met deze persoonlijkheidsanalyse zijn de talenten van de medewerkers in kaart gebracht. Ik heb ongeveer de helft van de analysegesprekken gevoerd met de medewerkers van Stichting Moviera.

KLANT
ERVARINGEN

Hoe reageren de medewerkers op het project gericht op talentontwikkeling binnen de organisatie?

De TMA, die de talenten en drijfveren van mensen in kaart brengt, geldt vaak als eye opener voor de mensen waarmee ik het gesprek houd. Meestal reageren mensen positief en ervaren ze het als een cadeautje om te krijgen. Overigens verheffen we de TMA nooit tot doel, maar is het een onderdeel bij talentontwikkeling. Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn die de persoonlijkheidsanalyse beïnvloeden. Daarom gaat Met David altijd in dialoog met personen die de TMA gemaakt hebben om deze toe te lichten.

 

Wat heeft Met David betekend voor Stichting Moviera?

Met David heeft de talenten van de medewerkers van Stichting Moviera in kaart gebracht. Ook zijn er teamanalyses van diverse werkgroepen gemaakt. Op deze manier kunnen de talenten van de medewerkers binnen teams nog beter benut worden. In feite heeft Met David alle bouwstenen van  Stichting Moviera in handen om de organisatie dusdanig op te bouwen dat dit resultaatverantwoordelijke team zal opleveren. Dit is een eerste stap in de richting om de organisatie toekomstproof in te richten. Mede dankzij de expertise van Met David kan dit worden gerealiseerd.

Van Doormalen

Van Doormalen Retail Groep

Met David en Van Doormalen Retail Groep werken samen in het kader van persoonlijke talentontwikkeling en daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de TMA methodiek. Hoe ervaren jullie deze methode?

De Talenten Motivatie Analyse is een instrument dat op objectieve wijze het persoonlijkheidsprofiel van mensen in kaart brengt. Het biedt een goed vertrekpunt voor coachingtrajecten, ook heeft de TMA toegevoegde waarde in sollicitatieprocessen. Het instrument is goed te gebruiken ter bevestiging bij indiensttreding en je komt er snel mee tot de kern van de zaak.

 

Wat gebeurt er nadat men de TMA gemaakt heeft?

Uiteraard krijgt iedere medewerker of potentiële medewerker een terugkoppelgesprek over de TMA. Dit gebeurt doorgaans door een coach van Met David. Dit gesprek is het startpunt van een coachingtraject. Ik merk dat medewerkers er echt baat bij hebben. De meerwaarde is dat je beter inzicht krijgt in drijfveren van medewerkers, dat helpt hen in hun ontwikkeling en onze leidinggevenden bij het gerichter coachen. Sommige medewerkers hebben voldoende aan alleen de TMA, zij kunnen er zelf samen met hun leidinggevende mee aan de slag, anderen hebben behoefte aan intensievere coaching.

teamanalyse

Met David en Van Doormalen Retail Groep gaan al ongeveer vijf jaar de samenwerking aan in het kader van persoonlijke talentontwikkeling. Van Doormalen Retail Groep is een zelfstandig winkelbedrijf dat op franchisebasis gebruik maakt van de Albert Heijn franchise formule en beheert acht Albert Heijn vestigingen, een Etos, Gall&Gall en een Bruna  in Noord-Brabant. Met David is met Karin Wiemer, HR Manager bij Van Doormalen Retail Groep, in gesprek gegaan over de samenwerking tussen beide partijen.

Wat heeft Met David voor Van Doormalen Retail Groep betekend met betrekking tot coaching?

Wij als organisatie bepalen welke competenties voor bepaalde functies vereist zijn. Deze worden middels de TMA per persoon in kaart gebracht in welke mate deze bij de kandidaat aanwezig zijn. Het coachingtraject dat daarop volgt legt vaak de nadruk op de ontwikkeling van deze competenties. Zo heeft Met David diverse coachingtrajecten voor Van Doormalen Retail Groep uitgevoerd om medewerkers te versterken in hun huidige of toekomstige rol. Leidinggevende posities vullen we namelijk bij voorkeur via doorstroom van huidige medewerkers.

 

Wat maakt de samenwerking tussen Van Doormalen Retail Groep en Met David succesvol?

Met David is toegankelijk en heeft een groot inlevingsvermogen. Bovendien ervaren we het als prettig dat Met David in de buurt zit en het een slagvaardige organisatie is. Tijdens de coachingstrajecten vindt er steeds afstemming plaats tussen Met David, medewerker en ons, zodat we indien nodig kunnen bijsturen. Deze trajecten leveren daarmee een bijdrage voor de ontwikkeling van onze medewerkers en daarmee voor onze organisatie.

 

Van Doormalen Retail Groep wil bijzonder zijn voor haar klanten. Daarom vinden wij het belangrijk dat medewerkers verantwoordelijkheid dragen en kansen aannemen om zichzelf zo volledig mogelijk te ontplooien. Wij beloven onze medewerkers vrijheid, vertrouwen en hulpmiddelen om dit te bewerkstelligen. De samenwerking met Met David is een voorbeeld van zo’n hulpmiddel.

TMA
Moviera
bottom of page