top of page

Onze Marieke kan het ook


De arbeidsmarkt trekt aan. Meer banen, een grotere vraag naar talent. En dit zal de komende tijd alleen maar toenemen. Toch wordt bij het vullen van deze posities nog te weinig gekeken naar talent binnen de eigen muren. Organisaties vinden ‘interne mobiliteit’ van werknemers lastig te realiseren. Ze weten vaak niet hoe. Talentmanagement kan hier bij helpen.

‘Interne mobiliteit’ houdt in dat intern wordt gekeken wie geschikt zou kunnen zijn voor een bepaalde functie die vrijkomt of ontstaat. Ruim driekwart van HR-professionals ziet er het nut zeker van in, blijkt uit een eerder onderzoek van IBM. Maar het zijn vaak de lijnmanagers die hun werknemer niet naar voren schuiven als mogelijk geschikte kandidaat. Veel bedrijven worstelen met het toepassen van interne mobiliteit, omdat de structuur ontbreekt.

Talentmanagement kan in deze structuur voorzien. Dankzij een heldere methode worden de drijfveren, talenten en competenties van werknemers beoordeeld en vastgelegd. Managers krijgen hiermee een helder beeld van het beschikbare potentieel en hoe deze kan worden ingezet bij vacatures.

Met David geeft uw organisatie eerlijk advies op het gebied van loopbaanontwikkeling van uw medewerkers. Daarnaast coachen wij uw medewerkers op het werk. Startpunt voor dit traject is het ‘talenten- en competentiepaspoort’. De professionele groei van de medewerker staat centraal, waarbij u het maximale rendement behaalt voor uw organisatie.

Op onze website vindt u alle informatie. Wij zijn bereikbaar via info@metdavid.nl / 040 280 21 20.


168 weergaven0 opmerkingen
bottom of page