top of page

Werving van bestuurders kan anders!


carrousel bestuurders

Al jaren zien we in non-profit Nederland het fenomeen van de zogenaamde carrousel bestuurder. Via het netwerk en /of werving- en selectiebureaus kan een bestuurder makkelijk van de ene organisatie naar de andere hoppen. De competenties van een bestuurder staan hierbij zelden ter discussie. Maar wie neemt nu de besluiten een bestuurder te benoemen? En op basis waarvan? Welk selectieproces hanteren non-profit organisaties en is deze effectief?

Een recent onderzoek door Universiteit Tilburg naar het selectieproces van bestuurders in non-profit organisaties toont aan dat toezichthouders alle mogelijkheden hebben tot zorgvuldige selectie, maar dat zij deze naast zich neerleggen. ‘Een klik met de kandidaat’ blijkt volgens toezichthouders het belangrijkste selectiecriterium. Meer objectieve criteria, waaronder zorgvuldigheid en intelligentie, zijn van mindere waarde. Ook voor de aspecten integriteit en eerlijkheid wordt het onderbuikgevoel ingezet, terwijl een integriteitstoets een hoge voorspellende waarde heeft.

De onderzoekers concluderen dat toezichthouders teveel vertrouwen op hun intuïtie en te weinig op de instrumenten die beschikbaar zijn om tot een goede en effectieve keuze te komen voor een nieuwe bestuurder.

Met David biedt deze instrumenten, en meer. Op basis van jarenlange ervaring op het gebied van werving en selectie en executive search voert Met David diepgaande gesprekken met kandidaat bestuurders. Vaak horen we aan het eind van het gesprek van onze kandidaten dat het niet alleen een prettig gesprek was. Het was vooral een onverwacht gesprek. Anders, diepgaander, niet standaard; er is intrinsieke belangstelling.

Hoe werken wij?

Als na en eerste kennismakingsgesprek blijkt dat er een geschikte match kan onstaan tussen de zoekende organisatie en de kandidaat, worden ‘meet’ instrumenten ingezet. Denk hierbij aan onder meer persoonlijkheids-, team- en capaciteitenanalyses. De uitslagen van deze rapportages worden met de kandidaat besproken. Dit wordt door een andere consultant van Met David uitgevoerd dan degene die het kennismakingsgesprek heeft gevoerd. Hier geldt het 4 ogen principe. De mening van beide consultants van Met David is uiteindelijk doorslaggevend voor het wel of niet aanbevelen van de kandidaat bij de opdrachtgever.

Maatwerk, geen archieven met cv’s van kandidaten die elders bestuurder zijn geweest. Wel een groot netwerk van talenten die mogelijk een bestuurdersfunctie zouden ambiëren. De kandidaten worden uiteindelijk mondeling besproken met de organisatie. Met David begeleidt beide partijen om tot een goede keuze te kunnen komen. Ook na benoeming is

Met David nog minstens 6 maanden op de achtergrond aanwezig.

Met David helpt op effectieve wijze een besluit te nemen over die nieuwe aanstelling. Try us! Bezoek onze website voor meer informatie, of neem contact met ons op via info@metdavid.nl / 040 280 21 20.


175 weergaven0 opmerkingen
bottom of page