top of page

Topvrouwen doen het beter

Wie had gedacht dat de coronacrisis een sterk podium zou bieden voor vrouwelijk leiderschap? Terwijl alle regeerders in de wereld druk waren met de dagelijkse problematiek en aanpak rondom het virus in hun land, verdiepten onderzoekers zich in de cijfers. Landen en staten met een vrouwelijke leider staan er tot dusver onmiskenbaar beter voor, met name door hun aanpak in de beginfase. Wat maakt vrouwen meer succesvolle leiders dan mannen in tijden van crisis? Nog een vraag: waarom wordt in het bedrijfsleven slechts 15% van de topfuncties bekleed door een vrouw?


Ze zijn genoemd en geprezen in alle kranten, vrouwelijke leiders als Jacinda Ardern (Nieuw-Zeeland), Trai Ing-wen (Taiwan) en Mette Frederiksen (Denemarken). Met name het succes om de eerste coronagolf te beheersen getuigde van een sterke aanpak. Waarin verschilde hun leiderschap van die van de mannelijke tegenhanger? De Centre for Economic Policy Research en het World Economic Forum publiceerden de resultaten van een onderzoek onder 194 landen naar de aanpak van de coronacrisis. Hieruit bleek dat landen met vrouwelijke leiders er systematisch en aanzienlijk beter voor staan dankzij hun proactieve en gecoordineerde beleidsrespons. De resultaten laten zien dat vrouwelijke leiders sneller en meer besluitvaardig reageerden dan mannelijke collega’s in verlijkbare omstandigheden. Dit leidde niet alleen tot minder slachtoffers, maar ook tot het eerder terug kunnen keren naar een ‘redelijk’ normaal leven.

Nieuwe manier van leiderschap

Een andere bevinding uit deze studie is dat vrouwen een andere leiderschapstijl hebben. Zijn mannen geneigd tot een taakgeoriënteerde stijl van leidinggeven, vrouwen leiden op een meer ‘interpersoonlijk georiënteerde’ manier. Vrouwen nemen daarbij een meer democratische en participerende stijl aan. Ze dragen een sterkere maatschappelijke, sociale verantwoordelijkheid uit. Ook beschikken zij over betere communicatieve vaardigheden. De empathie en oprechte aandacht die al deze vrouwelijke leiders hebben uitgedragen blijkt een welkome, nieuwe manier van leiderschap. Hun advies wordt goed ontvangen en opgevolgd.

Wat het bedrijfsleven betreft, laat onderzoek al een paar jaar zien dat de vrouwelijk leiderschapstijl voordeel kan bieden. Bedrijven die een vrouwelijke CEO aanwijzen, zien hun marktwaarde toenemen met 5% (WGEA onderzoek, 2019). Bedrijven die voor het onderzoek vrouwen in managementposities verwijderden stuitten op een waardeverlies van 3%. Zet meer vrouwen op leiderschapsposities in je bedrijf en zet je schrap voor succes.

Gedachtenkronkel

Met deze kennis in ons bezit blijft de vraag bestaan: waarom wordt in het bedrijfsleven slechts 15% van de topfuncties bekleed door een vrouw? ‘Omdat ze op een cruciaal moment worden beperkt door het moederschap’ mag geen reden zijn. Dat heeft niets te maken met hun kunnen. Ook geven in zowel de politiek als in het bedrijfsleven teveel organisaties vrouwen het idee dat ze zich meer ‘als man’ moeten gedragen, als ze willen slagen of overleven als leider. Allereerst moet deze gedachtenkronkel worden aangepakt. De huidige top moet leren denken in termen van talent, niet ‘man’ of ‘vrouw’, als het om besluitvorming gaat. Talent met een eigen, krachtige leiderschapsstijl.

Die verandering in denken moet volledig authentiek zijn. Mensen moeten erin geloven dat een vrouw in die leiderschapspositie het bedrijf veel voordeel biedt. Die gebeurt vanuit de top zelf. De wens om deze verandering in leiderschap te ondersteunen zou overal zichtbaar en voelbaar moeten zijn, van bedrijfsstrategie tot de netwerkborrel. Vervolgens dient het bedrijf te faciliteren in het zo goed mogelijk kunnen uitvoeren van die leiderschapsfunctie. Waarom heeft dat vrouwelijk toptalent geen leiderschapsfunctie? Waarmee kan ze deze wel vervullen? Denk aan een flexibelere werkwijze, het creëren of herontwerpen van bepaalde functies, het openlijk steunen van vrouwen met ambitie, een cultuuromslag teweegbrengen binnen het bedrijf.

De rol van HR

Zodra die vrouwen het bedrijf naar het volgende niveau tillen, worden zij de beste rolmodellen voor het aantrekken van meer vrouwelijk toptalent. HR moet dit blijven voeden. Laat je voor topfuncties vrouwen aan de zijlijn staan, dan mis je de helft van de bevolking. Je loopt de helft van succesvolle ideeën mis en de helft van baanbrekend talent. Je verliest een toekomst. Geen man die dat op zijn takenlijst heeft staan…

Talent staat bij Met David bovenaan. Wij kijken ANDERS naar talent en helpen bedrijven ook anders te kijken naar hun personeelsbestand. Laat ons jou of jouw bedrijf helpen met het ‘vrouwelijk’ invullen van die toppositie, die plek aan de beslissingstafel. Kijk voor meer informatie op onze website, of neem direct contact met ons op via info@metdavid.nl / 040 280 21 20.

101 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page