top of page

Talent is geen eenpansgerecht

Talent. Wat is dat nu eigenlijk? Is het wat je als kind hoort wanneer je trots je zangkunsten deelt met de familie? ‘Wauw, jij hebt daar echt talent voor!’ Of is het meer dan dat? Binnen talentmanagement heeft de term talent meerdere betekenissen. En iedere betekenis kent verschillende aanpakken. Je leest er hier meer over.


We weten dat talentmanagement in 2020 de eerste plaats heeft ingenomen op de prioriteitenlijst van HR-professionals. Organisaties beseffen dat het een cruciaal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Daarbij is het echter wel belangrijk om duidelijk te hebben wat je onder ‘talent’ verstaat. Talent kent meerdere invalshoeken, die specifieke strategieën vereisen. Zie je talent als een eenpansgerecht, waarbij je tactieken door elkaar roert, dan loop je mogelijk kansen mis. Voor succesvol talentmanagement zorg je eerst voor een duidelijke visie op talent. Met welke invalshoek van ‘talent’ ga je op welke manier aan de slag?

In de praktijk wordt aan ‘talent’ drie betekenissen gegeven. Talent als aangeboren eigenschap, talent als veelbelovende medewerker en talent als excellente medewerker. Hier volgt een korte omschrijving, op basis van een artikel van talentgoeroe Lidewey van der Sluis.

Talent als aangeboren eigenschap. Talenten worden hier aangemerkt als aangeboren eigenschappen, natuurlijke kenmerken die vanaf de geboorte aanwezig zijn. Het kind dat vol zelfvertrouwen de familie toezingt op kerstavond. Talent in de meest pure betekenis. Als organisatie kun je deze talenten ontdekken en verder ontwikkelen op basis van persoonlijkheidstesten en vragenlijsten, waarmee de drijfveren van mensen in kaart worden gebracht. Je kunt een strategie hanteren waarbij talenten van medewerkers worden gestimuleerd en (verder) ontwikkeld. Maar je kunt deze talenten ook zien als iets vaststaands, waar je als bedrijf gebruik van maakt. De medewerker is bij deze benaderingen het uitgangspunt.

Talent als veelbelovende medewerker. In deze betekenis worden talenten gezien als een investering die leidt tot een hoger rendement. De verwachte waarde en opbrengsten van de medewerker vormen het uitgangspunt. Zijn of haar kennis, kunde en karakter staan in dienst van de organisatie. Deze talenten kunnen worden benaderd vanuit hun ‘potentieel’. Zij tonen de ideale combinatie van kwaliteit en competenties die het bedrijf toegevoegde waarde kan bieden. Een andere benadering betreft het ‘ontwikkelen’ van de veelbelovende mederwerker. Ontwikkelen door lerend te werken en werkend te leren. Ontwikkelen (van het potentieel) is het doel van deze invalshoek. Een derde benadering binnen deze betekenis van ‘talent’ is het voorspellen van de toekomstige bijdrage van de werknemer op basis van een assessment. Hiermee worden de huidige persoonlijkheidskenmerken en cognitieve capaciteiten vastgelegd en gekeken wat dit talent op kan leveren of juist in gevaar kan brengen.

Talent als excellente medewerker. Dit zijn talenten die de organisatie meer opbrengt dan kost. Zij functioneren beter dan anderen en worden daardoor aangemerkt als de talenten van de organisatie. Bij deze talenten wordt niet alleen gekeken naar de investering, naar de kosten, maar ook naar de opbrengsten. Binnen deze betekenis bestaan er drie benaderingen. De ene organisatie legt vooral de focus op de kosten. Zij gaan doorgaans voor goedkoop maar goed genoeg personeel. Een andere organisatie legt de focus op risico’s, waarbij talentmanagement wordt ingezet op het gezond en vitaal houden van medewerkers en het nadenken over vervangers en opvolgers ‘voor het geval dat’. De laatste organisatie legt de focus op rendement. Zij managen talent door het optimale uit hun personeel te halen, waarbij de efficiëntie in werkprocessen centraal staat. Deze aanpak stimuleert een doorlopend proces van leren, verbeteren en informeren.

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat talentmanagement nooit het doel is. Het is een middel om te overleven, om te groeien, om optimaal rendement te behalen. Wil je er zeker van zijn dat je dit middel op de beste manier inzet, vanuit de benadering die naadloos aansluit op jouw organisatie en strategische doelstellingen? Laat ons je dan helpen.


Met David is gespecialiseerd in talentmanagement en loopbaanontwikkeling van personeel. De professionele groei van jouw medewerkers staat centraal, waarmee je het maximale rendement behaalt voor jouw organisatie. Bekijk onze website voor meer informatie, of neem contact met ons op via info@metdavid.nl / 040 280 21 20.


181 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page