top of page

Knippen en plakken werkt niet

‘Wij doen al aan talentmanagement’. Organisaties kijken naar wat hun werknemers in huis hebben. Ze lezen de nodige boeken over het onderwerp. Ze kijken naar hoe andere bedrijven het doen. Maar de resultaten blijven uit. Niet gek. Succesvol talentmanagement is meer dan knippen en plakken. Het is maatwerk.


Dit beamen ook onderzoekers Marian Thunnissen en Peter Bos. Zij schreven een boek voor leiders en HR-professionals, over hoe je talentbeleid het meest effectief kunt invullen. Ook zij geven aan dat je als organisatie in deze tijd en vooral de nabije toekomst eigenlijk niet meer zonder talentmanagement kunt overleven. Ze spreken van drie trends die de huidige arbeidsmarkt domineren:

1. digitalisering en robotisering,

2. de flexibilisering van arbeidsrelaties, en

3. de noodzaak tot meer diversiteit en het opheffen van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

“Door deze technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen worden bedrijven geconfronteerd met belangrijke vragen over hun personeelsbestand”, lichtten Thunnissen en Bos toe met de publicatie van hun boek ‘Talent Mobiliseren’ in 2019. In het boek stellen de onderzoekers tal van vraagstukken aan de orde, op basis van stevige wetenschappelijke theorieën met een slag naar de praktijk. Van het ontwikkelen en benutten van talent in teamverband en de rol van de leidinggevende tot ethnische vraagstukken bij het mobiliseren van talent. Het laat zien dat je ‘talentmanagement’ niet zomaar even doet.

Hoe meet je talent? In het boek geven Thunissen en Bos een vijftal aandachtspunten die je als HR-professional of organisatie als handvat kunt gebruiken.


Weet wat je meet: wat meten de testen en instrumenten precies en in hoeverre passen deze testen bij je eigen benadering van talent?

Meet talent in de volle breedte: bekijk talent in zijn geheel (holistisch). de vermogens én de intra-persoonlijke eigenschappen. Meet je alleen prestatie, dan wordt alleen duidelijk wat iemand nu kan, maar niet waar zijn of haar ontwikkelpotentieel ligt.

Gebruik meerdere instrumenten om talent te meten: meerdere instrumenten en benaderingen geven een zo goed en compleet mogelijk beeld.

Gebruik valide scans: gebruik standaardinstrumenten en gevalideerde testen die hun waarde reeds bewezen hebben.

Besef dat meten relatief is: kijk altijd naar de context (bijvoorbeeld de functie of de organisatie) van het talent en pleit voor het voortdurend meten van talent. Een test is maar een momentopname.


Met David biedt het totaalplaatje met diensten als werving & selectie, assessments, organisatie-advies en coaching. Wij maken gebruik van de Persoonlijkheidsanalyse (TMA), Teamanalyse, 90 en 360 graden feedback, Capaciteitenanalyse en de Beroepskeuze- en activiteiten interesse analyse. Met een talenten- en competentiepaspoort als uitgangspunt zorgen wij ervoor dat binnen jouw organisatie de juiste persoon op de juiste plek belandt. Maatwerk!

Bekijk onze website voor meer informatie, of neem contact met ons op via info@metdavid.nl / 040 280 21 20.


167 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page