top of page

Er is genoeg werk

Nederland is in paniek. Banen staan op de tocht of verdwijnen. Stewardessen die al 30 jaar in het vak zitten, moeten voor het eerst ander werk overwegen, grondwerk. Ze zien geen (andere) toekomst. Die onrust is begrijpelijk, zegt hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen. Echter niet nodig, als de overheid en werkgevers eindelijk de verantwoordelijkheid nemen en de arbeidsmarkt vernieuwen. Hij pleit voor een vaardighedenpaspoort.


In een artikel in het Financieel Dagblad noemt Wilthagen het gebrek aan zicht op aanwezige vaardigheden een belangrijke reden voor de werkgerelateerde onrust in deze coronacrisis. “Vaak weten we alleen wat voor opleiding iemand genoten heeft en welke functies en beroepen eerder zijn vervuld. Dat is zeer beperkte informatie, omdat mensen in hun werkend leven allerlei ervaring en vaardigheden opdoen. Dat betekent in een crisis dat vaardige mensen geen werk kunnen vinden, terwijl er waarschijnlijk wel werkgevers zijn die juist op zoek zijn naar mensen met die vaardigheden.”


De hoogleraar vindt het daarom hoog tijd dat iedereen in Nederland een vaardighedenpaspoort aanmaakt. Hij pleit daarbij ook voor een individueel leerbudget van de overheid, zodat iedereen aan zijn ontwikkeling kan blijven werken. “Werkloos zijn en een uitkering ontvangen betekent in Nederland dat je op de reservebank komt te zitten, dat je niet meer aan je ontwikkeling kunt en mag werken. Duurzame arbeidsparticipatie en kans op nieuw werk vereisen dat mensen bezig blijven en constant ontwikkelen. Leer-werk-combinaties zijn daarvoor het best geschikt. En bij werkloosheid kan een uitkering daarvoor als een participatie-inkomen worden verstrekt. Zo’n participatie-inkomen kan ook worden toegekend aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er is genoeg waardevol werk te doen en te leren. Zeker in crisistijd.”


Met David vindt het fijn dat in Nederland steeds vaker wordt gepleit voor die focus op vaardigheden. Het bevestigt onze visie, ons oergevoel, ons toekomstgevoel. Met onze ervaring helpen we Nederland graag de crisis door en de crisis uit. Met David voorziet ook in een vaardighedenpaspoort. Wij noemen dat een ‘talenten- en competentiepaspoort’. We helpen je graag. Voor meer informatie, klik hier. Of leg je vragen, als werkgever of werknemer, bij ons neer via 040-2802120 of info@metdavid.nl.


117 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page