top of page

Competentie of Talent?Talentmanagement, competentiemanagement. De termen worden vaak genoeg in één zin gebruikt of afgewisseld. Ze zijn echter niet gelijk. We leggen graag uit wanneer je je als organisatie richt op de ontwikkeling van competenties en wanneer je de focus legt op talenten van medewerkers.


Het is niet vreemd dat de termen vaak door elkaar worden gehaald. Het verschil is subtiel, maar wel degelijk aanwezig. Bij competenties gaat het vooral om een verzameling van vaardigheden die nodig zijn om een bepaalde functie uit te kunnen voeren. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling binnen een bepaald vakgebeid. Of iemand de ‘juiste’ competenties heeft, hangt samen met de doelstellingen binnen de organisatie. Kijk je naar talentmanagement, dan ligt de focus op de identificatie en ontwikkeling van de kwaliteiten en ambities van een medewerker zelf, de persoonlijke groei.


Competentiemanagement zorgt ervoor dat de juiste competenties aanwezig zijn, waar en wanneer nodig. Er wordt gekeken naar de rollen die een mederwerker wil en kan vervullen. Talentmanagement zorgt ervoor dat de juiste persoon op de juiste plek(ken) terechtkomt, waarbij medewerkers hun sterke kanten en kwaliteiten kunnen blijven doorontwikkelen.


Door te kijken naar competenties én talenten van medewerkers houd je (met name jong) talent langer vast. Ze zien dat je hun ontwikkeling en toegevoegde waarde centraal stelt en onmisbaar vindt voor het behalen van die organisatorische doelstellingen.


Met David geeft uw organisatie eerlijk advies op het gebied van loopbaanontwikkeling van uw medewerkers. Daarnaast coachen wij uw mederwerkers op het werk. Startpunt van dit traject is het ‘talent- en competentiepaspoort’. De professionele groei van de medewerker staat centraal, waarbij u het maximale rendement behaalt voor uw organisatie.


Bekijk onze website voor meer informatie, of neem contact met ons op via info@metdavid.nl / 040 280 21 20.

212 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page