top of page

Nooit te oud om te leren


Blijven leren

Het motto ‘een leven lang leren’ is niet alleen weggelegd voor de jongere generaties. Werknemers boven de 45 jaar kunnen zich ook volop blijven ontwikkelen. De motivatie is echter anders. Dit blijkt uit een onderzoek van NetSpar, een stichting die zich bezighoudt met kennisdeling en begrip op het gebied van pensioenen, vergrijzing en de oude dag.

Met nog zeker 20 jaar te gaan in de arbeidswereld wordt 45 jaar desondanks gezien als de leeftijd van ‘het begin van het einde van de loopbaan’. Zowel de motivatie van de werkgever als van de werknemer lijken op dit punt te veranderen als het gaat om trainen en opleiden. Werkgevers investeren aanzienlijk minder in deze oudere groep. Ze profiteren minder lang van deze investeringen en door hogere inkomens zijn de seniors vaak al duurder dan hun jongere collega’s. De oudere werknemers zelf voelen zich echter ook minder gestimuleerd om nieuwe dingen te leren. Toch is het van vitaal belang dat bedrijven in deze groep investeren. De kennis alleen al is goud waard en aan het versterken van talent hangt geen houdbaarheidsdatum.

Belangrijk bij deze werknemerscategorie is om de nadruk te leggen op bijscholing, niet omscholing. Als een werkgever toegang heeft tot jonge omgeschoolde werknemers, dan zal de keuze vrijwel altijd op de jongere optie vallen. Volgens de onderzoekers heeft bijscholing een veel beter resultaat. Bestaande kennis en vaardigheden worden versterkt, waarbij talent beter zichtbaar en gebruikt wordt. Daarnaast wil de oudere werknemer zeker weten dat een opleiding of training zin heeft; dat het zijn of haar carrière bevordert.

Met David kan met het inzetten van de TMA Methode inzicht geven in de kennis en vaardigheden van uw meer seniore werknemers, hun bestaande en verborgen talenten en de ‘zin’ van blijven leren. Bekijk onze website voor meer informatie, of neem contact met ons op via info@metdavid.nl / 040 280 21 20.


160 weergaven
bottom of page