top of page

Amerika droomt verkeerd


Je kunt alles worden wat je wilt, als je maar hard genoeg probeert. The sky is the limit; de American Dream. Als nuchtere Hollanders houden wij de voeten wellicht steviger op de grond, maar ook wij leggen de focus veelvuldig op het blijven proberen. En dat helpt ons niet.

In een artikel in het NRC wordt beschreven hoe maar liefst drie kwart van de ouders reageert wanneer hun kind met het eindrapport thuiskomt. Hoge cijfers voor Engels en geschiedenis. Magere cijfers voor wiskunde en biologie. De magere cijfers krijgen de meeste aandacht, want daar heeft het kind duidelijk extra aanmoediging en hulp bij nodig. De andere vakken lopen wel. Niet goed, stelt wijlen psycholoog Donald Clifton. Zijn filosofie luidt dat je juist maximaal moet inzetten op iemands sterke punten. De zwakke kanten geef je ondertussen alleen de aandacht die nodig is om te voorkomen dat ze iemands talenten in de weg gaan staan.

In zowel het onderwijs als het bedrijfsleven gaat de meeste aandacht uit naar wat er mis is met mensen, niet naar wat ze goed doen. En dat is zonde. Het belemmert de ontwikkeling van echt potentieel. Clifton ontwikkelde in de jaren dat hij organisaties hielp met het selecteren van de beste werknemers een ‘sterkepuntendetector’. Dit kan worden gezien als de voorloper van de TMA methode, waarmee de nadruk wordt gelegd op talenten. Clifton’s kleinzoon Tom Rath zet zijn grootvaders gedachtengoed voort in het boek ‘Ontdek je sterke punten 2.0’. Zijn advies: word je bewust van je natuurlijke aanleg. Bouw die talenten vervolgens verder uit met kennis en ervaring. Zo zul je meer plezier en succes hebben in je werk.

Met David heeft al ruim 10 jaar ervaring in de ‘sterke kanten’. Wij zijn experts in het opsporen en inzetten van talent binnen organisaties met behulp van de TMA Methode. When talent is the drive, success is guaranteed. Bekijk onze website voor meer informatie, of neem contact met ons op via info@metdavid.nl / 040 280 21 20.


80 weergaven0 opmerkingen
bottom of page